IOCV Survey: Điều tra, khảo sát các vấn đề về IoT (Internet of Things)
  1. Trang chủ
  2. Thư mời
  3. Phiếu điều tra, khảo sát
  4. Danh mục ứng dụng IoT
  5. Hỏi - Đáp

 
 

Tổ chức khảo sát, điều tra để nghiên cứu thị trường IoT và kết nối kinh doanh cho cộng đồng IOCV

 

Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB) là đầu mối của nhóm Thị trường và nhóm Kinh doanh. Để phục vụ cho 2 nhóm này, chúng tôi dự kiến lên kế hoạch phối hợp với các đơn vị trong cộng đồng khảo sát khoảng 1.000 doanh nghiệp / năm. Năm 2017 do mới thành lập cộng đồng nên việc này chưa thực hiện được.

Mọi góp ý và bình luận xin gửi về levanloi@itb.com.vn hoặc contact@itb.com.vn

 

Mục tiêu (Objective)

Có 2 mục tiêu: nghiên cứu thị trường và kết nối kinh doanh.

Nghiên cứu thị trường: từ các phiếu điều tra chúng tôi sẽ áp dụng các thuật toán để đánh giá mức độ đầu tư tiềm năng của doanh nghiệp vào lĩnh vực liên quan đến IoT.

Kết nối kinh doanh: kết nối các nhu cầu đầu tư từ 1.000 doanh nghiệp đến các đơn vị trong cộng đồng cho khoảng 11 lĩnh vực ngành hàng, khoảng 25-30 vấn đề, bài toán, sản phẩm.

 

Đầu ra kỳ vọng (Expected Outcome)

Đầu ra là bản tổng hợp phiếu trả lời của doanh nghiệp và các phát hiện, phân tích, nhận diện thị trường dựa trên bản tổng hợp.

Đầu ra sẽ được nhóm Truyền thông tiếp nhận để điều chỉnh, định hướng truyền thông cho năm tiếp theo. Nhóm Mô phỏng tiếp nhận đầu ra để lập mô phỏng, đặt bài toán, vấn đề cho các nhóm Phần mềm, Phần cứng, Kết nốiTích hợp công nghệ.

Cấu trúc báo cáo kết quả đầu ra:

1.Đánh giá nhận thức và độ sẵn sàng về công nghiệp 4.0 và IoT theo thang điểm từ 1 đến 10

2.Đánh giá mức độ tích hợp IoT vào sản xuất, kinh doanh theo thang điểm từ 1 đến 10

3.Đánh giá tầm nhìn, xây dựng chính sách, chiến lược ứng dụng IoT vào sản xuất kinh doanh theo thang điểm từ 1 đến 10

4.Liệt kê các ứng dụng tiềm năng trên nền IoT theo mức độ ưu tiên từ cao xuống thấp

5.Bản tổng hợp các phát hiện và nhận diện dự báo thị trường IoT cho các năm tiếp theo

Quy trình (Process)

a)Xác định các lĩnh vực, ngành hàng và phân bố số lượng phiếu điều tra (Tháng 4)

b)Xây dựng mẫu phiếu điều tra và thư mời doanh nghiệp tham gia (Tháng 4)

c)Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ khảo sát điều tra (Tháng 5)

d)Lập phần mềm phục vụ khảo sát, điều tra (Tháng 5)

e)Tổ chức khảo sát, điều tra (Tháng 6,7,8)

f)Nhập dữ liệu khảo sát, điều tra vào phần mềm (Tháng 9)

g)Phân tích kết quả khảo sát, điều tra (Tháng 10)

h)Công bố kết quả khảo sát, điều tra đến cộng đồng (Hội nghị G9 lần 2) (Tháng 11)Tài liệu đính kèm:

  Thuyết minh chi tiết về tổ chức khảo sát, điều tra
  (841.28 KB)
 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2023, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam