IOCV Survey: Điều tra, khảo sát các vấn đề về IoT (Internet of Things)
  1. Trang chủ
  2. Thư mời
  3. Phiếu điều tra, khảo sát
  4. Danh mục ứng dụng IoT
  5. Hỏi - Đáp

 
 
1. Sản xuất (Manufacturing)
2. Công nghiệp khai khoáng (Mining Industry)
3. Vận tải (Transportation)4. Giám sát Môi trường (Environment Monitoring)
5. Bất động sản (Real Estate)
6. Nuôi trồng thủy sản (Aquaculture)
8. Hạ tầng đô thị (Urban Infrastructure)
9. Bán lẻ (Retail)
10. Khách sạn (Hospitality)
 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2022, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam