IOCV Survey: Điều tra, khảo sát các vấn đề về IoT (Internet of Things)
  1. Trang chủ
  2. Thư mời
  3. Phiếu điều tra, khảo sát
  4. Danh mục ứng dụng IoT
  5. Hỏi - Đáp

 
 

Kính gửi:  Ban lãnh đạo Doanh nghiệp

 

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2017 tại Davos (Thụy Sĩ), chủ đề về cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Industry 4.0) trở thành tâm điểm, với động lực là IoT – Internet of Things – Viễn cảnh về vạn vật kết nối qua Internet. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang vẽ lại bản đồ kinh tế thế giới, các quốc gia phát triển chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên sẽ thụt lùi lại phía sau và thế giới sẽ chứng kiến sự phát triển vượt bậc của các quốc gia chú trọng vào việc phát triển nền kinh kế tri thức dựa vào công nghệ sáng tạo.

Nhằm góp phần vào việc hỗ trợ và thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp thích nghi và phát triển với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) chủ trương bảo trợ và giao cho Viện Tin học Doanh nghiệp phối hợp cùng các đối tác đã thành lập Cộng đồng Mở IoT Việt Nam (IOCV) ngày 16/03/2017.

Nhằm nắm bắt thông tin cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam: nhận thức về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở mức độ nào, đã ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới nhất này đến đâu và đã xây dựng tầm nhìn, chính sách gì để làm cho doanh nghiệp của mình tăng tính cạnh tranh trong một thế giới mọi thứ đều trở nên thông minh hơn nhờ áp dụng IoT, Cộng đồng Mở IoT Việt Nam (IOCV) trân trọng mời Doanh nghiệp tham gia khảo sát “Đánh giá ứng dụng Internet / IoT vào sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp”.

Ý nghĩa của việc doanh nghiệp hợp tác điều tra, khảo sát: Cách mạng công nghiệp 4.0 và IoT là các vấn đề mới, là lĩnh vực công nghệ cao nên cần sự góp tay chung sức của cả cộng đồng. Sự hợp tác của doanh nghiệp được khảo sát sẽ giúp IOCV tư vấn cho các cơ quan, ban, ngành xây dựng chính sách, tập trung nguồn lực phục vụ các nhu cầu ứng dụng IoT của cộng đồng doanh nghiệp. Cơ sở của tư vấn là các phát hiện và phân tích của điều tra khảo sát.

 

 

Cam kết lợi ích của doanh nghiệp tham gia điều tra, khảo sát: Bản báo cáo khảo sát sẽ được gửi đến doanh nghiệp qua đường email. Doanh nghiệp sẽ được tư vấn về chọn đối tác từ cộng đồng IOCV, phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp. Các đối tác này lấy từ các đơn vị thuộc cộng đồng IOCV, ưu tiên các đơn vị đã được cấp chứng nhận PoC (Proof-of-Concept). Doanh nghiệp được quảng bá miễn phí trên cổng IOCV, chia theo lĩnh vực ngành hàng đã điều tra, khảo sát. Doanh nghiệp sẽ được cấp một tài khoản để cập nhật các quảng bá của doanh nghiệp trên cổng này nếu Doanh nghiệp có nhu cầu.

Đính kèm với Thư mời này là Phiếu khảo sát và bản Hướng dẫn điền thông tin. Thông tin đầy đủ được đăng tải trên trang http://survey.iocv.vn.

Xin trân trọng cảm ơn quý Doanh nghiệp!Tài liệu đính kèm:

  Thư mời
  (368.69 KB)
 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2022, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam